“Senden İhracatçı Olur” projesi Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen Denizli’de daha önce ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırmayı, ihracat girişimcilik ruhunu aşılamayı hedefleyen ve ihracat yapabilmek üzere gerekli eğitimlerin verileceği, ihracatın gerçekleştirilmesi süreçlerinde destek sağlayacak bir programdır.

Projenin amacı :

*TİM’in 2023 İhracat Stratejisi kapsamında özelde Denizli’nin ilçelerinden başlayarak Denizli ilinde ihracatının artırılması.

*İhracat odaklı küresel girişimcilik potansiyelinin geliştirilmesi, farkındalığının artırılması, uluslararası pazarlarda faaliyete özendirilmesi ve desteklenmesi.

*Özelde Denizli’de ve Tüm Türkiye’ye yeni ihracatçıların kazandırılması.

*Yeni nesil girişimcilik ve değer yaratan modeller üzerine yaratıcı, yenilikçi iş fikirlerinin gelişmesine katkıda bulunulması.

*İhracatta sürdürülebilir bir model oluşturulması.

*İhracat Girişimci Kültürü’nün yayılması, cesaretlendirilmesi, bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi