Denizli, binlerce yıldır ihracat yapan ve ihracatçı kimliğini adeta genlerinde taşıyan bir şehir. Bugün 2000’i aşan ihracatçıyla, 2800’ün üzerinde ürünü yaklaşık 180 ülkeye ihraç ediyoruz. Yıllık ihracatımız, 10 sene öncesine kıyasla yüzde 45 oranında arttı ve 3,5 milyar USD sınırına yaklaştı. Bu değerle, ülkemizin en çok ihracat yapan 9. şehri konumundayız.
Elbette bu başarı asla bir tesadüf değil. Yılın 365 günü durmadan koşturan, fuarlara katılım sağlayan, çeşitli ziyaretler düzenleyerek müşterileriyle sürekli iletişim halinde kalan ihracatçılarımızın payı çok büyük. Her bir ihracatçımıza, özverilerinden ve Denizli bayrağını gururla dalgalandırdıklarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz.


İHRACAT YOLCULUĞUMUZA KATKI SAĞLAYIN
İhracat rakamlarını sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde artırma hedefimizin ne denli önemli olduğunun farkındayız. Ancak biz bu hedefimize yeni bir halka daha eklemek istiyoruz. İhracat rakamlarımızı artırmanın, yeni ihracatçılar kazanmaktan geçtiğini biliyoruz.
Bu noktadan hareketle, yeni bir oluşum olan “Senden İhracatçı Olur” projesini başlattık. Denizli’nin ilçelerinde daha önce hiç ihracat yapmamış veya ihracata başlayarak devamını getirememiş olan girişimci firmalarımızı ihracat yolculuğumuza dâhil etmek istedik. Dünya için üreten ihracat kenti Denizli’de, yeni ihracatçılarımızın da ilimiz ekonomisine katkı sağlamasının ve süreçlerde yer almasının çok katma değerli olacağını düşünüyoruz.

YARININ GÜÇLÜ İHRACATÇILARI SİZ OLABİLİRSİNİZ
Denizli İhracatçılar Birliği olarak projeyi iki temel kısma ayırdık. Öncelikle, ilçelerimizde yer alan firmalara farkındalık kazandırmak istiyoruz. Böylelikle, yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. İkinci kısımda ise, firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli olan eğitimleri organize edeceğiz. Devamında ise ihracat süreçlerinde firmalara koçluk desteği yapacağız.
Geçmiş dönemlerde defalarca gördük ki; büyük veya küçük demeden ihracata atılan firmalardan bugün çok farklı noktalara ulaşanlar oldu. Eminiz ki, önümüzdeki yılların güçlü ihracatçılarının tohumları bugünlerde atılacak.

Saygılarımla,
Hüseyin Memişoğlu
Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı

Hüseyin Memişoğlu